Wiesław Ochwat

Wiesław Ochwat

Akordeonista Wiesław Ochwat jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2018 roku obronił doktorat na tej uczelni. W 2016 roku ukończył dwuletni projekt Italian Accordion Accademy dedykowany sztuce akordeonowej, odbywający się we Włoszech i Holandii, a teraz wydał swoją pierwszą solową płytę zatytułowaną „Between Paths”!

Głównym nurtem zainteresowań Wiesława Ochwata jest wykonywanie i promowanie muzyki współczesnej, jednak poza tym nurtem akordeonista preferuje również klasykę, improwizację i muzykę rozrywkową. Właśnie nagrał swoją pierwszą solową płytę „Between Paths”. Album jest wynikiem kilkuletnich poszukiwań i badań nad polską solową literaturą powstałą na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Motywacją do podjęcia tego typu działań było rozpoczęcie przez artystę studiów doktoranckich na Akademii Muzycznej w Krakowie. Zdobyta wiedza oraz aktywna praca z kompozytorami umożliwiła mu zgromadzenie wartościowego materiału, w postaci siedmiu kompozycji na akordeon solo lub z towarzyszeniem mediów elektronicznych, które ukazują akordeon w nowym, świeżym, często nieznanym dotąd obliczu.