ArtMusicArtist - stowarzyszenie

Dla powstałego w 2020 roku w Krakowie Stowarzyszenia ArtMusicArtist, jednym z głównych celów działalności jest krzewienie kultury, propagowanie muzyki kameralnej, organizacja wydarzeń kulturalnych, promocja polskiej twórczości, również tej rzadko wykonywanej i zapomnianej oraz docieranie z muzyką klasyczną tam, gdzie brak jest filharmonii, oper i dużych sal koncertowych.

Cele statutowe

1) promowanie i upowszechnianie kultury oraz sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kameralnej,
2) promowanie zespołów kameralnych, wykonujących muzykę instrumentalną, wokalną oraz wokalno-instrumentalną,
3) propagowanie kultury Polskiej w kraju i za granicą, w szczególności muzyki, jako integralnej części życia aspołeczno- kulturalnego,
4) propagowanie kultury Polskiej w kraju i za granicą, w szczególności muzyki,
5) promocja nieznanej i rzadko wykonywanej muzyki Polskiej,
6) promocja młodych Polskich utalentowanych muzyków,
7) propagowanie Polskiej kultury/ muzyki na arenie europejskiej w kontekście integracji europejskiej,
8) podtrzymywanie tradycji narodowej,
9) współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.

Dane Adresowe

Stowarzyszenie ArtMusicArtist
ul. płk. Beliny – Prażmowskiego 20 A/1,
31-514 Kraków

Telefon:
+48 790 224 001,
+48 697 739 966

Email:
stowarzyszenieama@gmail.com

NIP: 6751723096
REGON: 385378272
KRS: 0000824500

Numer konta:
31 1140 2004 0000 3702 7993 6612

Zarząd

Wioletta Fluda Tkaczyk - prezes zarządu
Martyna Maria Klupś Radny - wiceprezes zarządu

Cele statutowe

1) promowanie i upowszechnianie kultury oraz sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kameralnej,
2) promowanie zespołów kameralnych, wykonujących muzykę instrumentalną, wokalną oraz wokalno-instrumentalną,
3) propagowanie kultury Polskiej w kraju i za granicą, w szczególności muzyki, jako integralnej części życia aspołeczno- kulturalnego,
4) propagowanie kultury Polskiej w kraju i za granicą, w szczególności muzyki,
5) promocja nieznanej i rzadko wykonywanej muzyki Polskiej,
6) promocja młodych Polskich utalentowanych muzyków,
7) propagowanie Polskiej kultury/ muzyki na arenie europejskiej w kontekście integracji europejskiej,
8) podtrzymywanie tradycji narodowej,
9) współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.

Dane Adresowe

Stowarzyszenie ArtMusicArtist
ul. płk. Beliny – Prażmowskiego 20 A/1,
31-514 Kraków

Telefon:
+48 790 224 001,
+48 697 739 966

Email:
stowarzyszenieama@gmail.com

NIP: 6751723096
REGON: 385378272
KRS: 0000824500

Numer konta:
31 1140 2004 0000 3702 7993 6612

Zarząd

Wioletta Fluda Tkaczyk - prezes zarządu
Martyna Maria Klupś Radny - wiceprezes zarządu